085-0683443 info@vimenz.nl

Hoe gaan we te werk?

Vimenz verleent gewenste zorg op het gebied van begeleiding. U kunt met Vimenz contact opnemen om een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal er worden gekeken wat uw hulpvraag is en of Vimenz u deze hulpvraag kan bieden. Indien dit het geval is en wederzijdse instemming is zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek zullen we alle noodzakelijke gegevens verzamelen die nodig zijn om de zorg te kunnen bieden waar u recht op heeft.

De begeleidingstrajecten hebben gemeen dat zij gericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden en het verhogen van het welbevinden. Aan elk uniek traject liggen begeleidingsrichtlijnen ten grondslag die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen en ervaring. Daardoor kunnen wij overzichtelijk en transparant te werk gaan. Wij letten daarbij op een aantal criteria: wij werken professioneel en gestructureerd. Dit houdt in dat wij volgens een van te voren opgesteld plan werken, maar kunnen flexibel reageren wanneer dit nodig is. Wij besteden altijd veel aandacht aan de kwaliteit van de begeleiding en houden daarom steeds de voortgang, de vooruitgang en veranderingen in de gaten. Wij proberen steeds een haalbaar doel na te streven.

Wie betaalt uw zorg? 

De zorg dat Vimenz u levert wordt gefinancierd vanuit:

  • Een WLZ-indicatie
  • Een WMO beschikking
  • Een JW beschikking
  • Een PGB beschikking
  • Particulier zorg inkopen

PERSOONSGEGEVENS EN DOSSIERVORMING

Wanneer je cliënt wordt van Vimenz heeft Vimenz gegevens nodig om je in ons cliëntvolgsysteem te registreren en passende begeleiding te kunnen bieden. We vragen toestemming om gegevens te verzamelen en bij derde op te vragen. Het digitale cliëntdossier is vertrouwelijk. In de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat wat instellingen wel en niet met gegevens mogen doen. Deze regels hebben wij opgenomen in ons privacy beleid. Mocht je vragen hebben over het beleid of vragen hebben over het inzien van het dossier kan je deze stellen aan je begeleider of aan info@vimenz.nl.

Vimenz B.V.
Hoofdkantoor
Randstad 22 127
1316BW Almere
KvK 78091527
BTW-nummer: NL861261197B01
AGB-code: 98104979

 

0850683443

info@vimenz.nl

Kiwa

Copyright © Vimenz 2020 | Alle rechten voorbehouden | privacy | disclaimer |