085-0683443 info@vimenz.nl

Over Vimenz

Vimenz richt zich op moeilijk bereikbare multiculturele jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of delinquent gedrag. Dankzij ons multiculturele team en onze interculturele aanpak kunnen wij hen snel de juiste hulpaanbieden. Hierdoor begrijpen de medewerkers van Vimenz de situatie beter en zorgen voor maatwerk. Gezamenlijk spreken de medewerkers van Vimenz meer dan 8 talen. Samen met de cliënt en zijn directe naasten brengen wij de bestaande beperkingen en/of het probleemgedrag in beeld. Ook de wensen en verwachtingen worden geïnventariseerd. Op basis daarvan stellen wij samen een individueel zorgplan op met concrete en haalbare doelen. Onze ambulant begeleiders en behandelaars werken 1-op-1 met de cliënt aan deze doelen. Dat gebeurt thuis of vlakbij de eigen leefomgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse effectieve methodes en instrumenten, zoals competentiegericht werken, oplossingsgericht werken en systeemtherapie.

 

Missie

Vimenz biedt persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning aan jongeren en volwassenen. Wij bieden begeleiding op maat, gericht op het vergroten of ondersteunen van de zelfredzaamheid van de cliënt.

 Visie 

Bij Vimenz staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

Vimenz streeft naar een maatschappij waarin iedereen, ongeacht afkomst of persoonlijke situatie, actief meedoet in zijn of haar directe omgeving.

Vimenz gelooft in kracht van mensen. Hierdoor is onze zorg gericht op eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving.

Vimenz B.V.
Hoofdkantoor
Randstad 22 127
1316BW Almere
KvK 78091527
BTW-nummer: NL861261197B01
AGB-code: 98104979

 

0850683443

info@vimenz.nl

Kiwa

Copyright © Vimenz 2020 | Alle rechten voorbehouden | privacy | disclaimer |